Quick ratio là gì? Những lưu ý quan trọng với tỷ lệ thanh toán nhanh

Mục đích của việc kinh doanh chính là tạo ra được lợi nhuận. Để việc kinh doanh được suôn sẻ và phát triển tốt cần có nguồn vốn nhất định. Với những doanh nghiệp mới thành lập thiếu nguồn vốn đầu tư, chúng ta cần tìm đến những khoản vay ngân hàng. Vì vậy doanh nghiệp ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với thuật ngữ Quick ratio. Vậy Quick ratio là gì?

Nếu bạn đang thắc mắc liệu Quick ratio có liên quan gì đến việc vay vốn ngân hàng của doanh nghiệp hay không? Mời bạn tham khảo qua nội dung bài viết dưới đây để có thể tìm hiểu rõ hơn về thuật ngữ được nhiều doanh nghiệp quan tâm này rõ nhất. Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem Quick ratio là gì ban nhé!

Khái niệm Quick ratio là gì?

Quick ratio chính là tỷ lệ thanh toán nhanh, nhiều người còn gọi đó là khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp. Đây là hệ số thanh toán tức thời và có thể cho biết doanh nghiệp cần bao nhiêu vốn bằng tiền để có thể thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

Khả năng thanh toán này sẽ được đo lường và tính toán chính xác để đáp ứng theo đúng quy định nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn, với những tài sản có khả năng thanh toán cao. Ngoài ra, tỷ lệ thanh toán nhanh còn cho thấy được khả năng sử dụng tức thì của những tài sản thông qua giá trị tiền mặt của công ty.

Tính chất hoạt động của Quick ratio là gì?

Quick ratio hoạt động để biểu hiện khả năng doanh nghiệp có thể dùng tiền và những giá trị tài sản của mình để thanh toán khoản nợ đến hạn hoặc đang trong tình trạng bị quá hạn. Tiền ở đây có thể nói đến là tiền được gửi, tiền mặt và những tiền đang đợi chuyển. Tài sản sẽ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu hoặc là trái phiếu.

Những phần nợ quá hạn chia làm nợ ngắn hoặc nợ dài hạn và kể cả phần nợ đến hạn. Phần nợ khác chính là những khoản nợ trong thời gian cam kết doanh nghiệp còn được phép được quyền nợ. Để tính toán được khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệp, chúng ta cần dựa vào công thức:

Khả năng thanh toán nhanh = (Tiền + Khoản đầu tư ngắn hạn) / Nợ ngắn hạn

Hoặc khả năng thanh toán nhanh được tính = (Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn – Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn.

Thanh toán theo công thức này, chúng ta cần nên hiểu hàng tồn kho ở đây chính là hàng hóa, vật phẩm chưa thể bán nhanh và chưa được khấu trừ. Cho nên các vật phẩm này chưa được chuyển thành tiền nhanh chóng. Vì vậy khả năng thanh toán của doanh nghiệp ngày một thấp hơn, tình hình tài chính và lợi nhuận thu vào cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lưu ý khi sử dụng công thức tính Quick ratio

Công thức này hình thành đã xóa bỏ đi năng lực thanh toán thông qua giá trị tiền tệ của doanh nghiệp với việc trả các khoản nợ ngắn hạn đã đến hạn mức. Điều đó đồng nghĩa rằng doanh nghiệp chưa tính đến việc các khoản phải thu mà chính đơn vị đó cần phải thỏa thuận để có thể bù trừ các khoản nợ cho những doanh nghiệp.

Phần nợ ngắn hạn có thể không cần thanh toán ngay mặt dù có giá trị lớn, thì khả năng để doanh nghiệp tiến hành thanh toán nhanh cũng không được gọi là lớn. Phần nợ ngắn hạn khi chưa đến hạn trả trong khi đó buộc doanh nghiệp phải tiến hành trả nợ ngay khi phần nợ dài hạn và những phần nợ khác phải thực hiện trả hoặc là quá hạn trả lại. Nó sẽ không được tính đến thì được xem là không hợp lý.

Tùy thuộc vào tình hình biến động phần nợ ngắn hạn của mỗi công ty, doanh nghiệp mà đơn vị quản lý có thể tính toán để giải quyết và đưa ra phương thức tính toán phù hợp nhất.

Ý nghĩa của khả năng thanh toán nhanh là gì?

Quick ratio là gì? Ý nghĩa của nó được hiểu là tỷ lệ thanh toán nhanh, được nhà phân tích kinh tế vận dụng để tính toán năng lực thanh toán của những đơn vị kinh doanh.

Theo đó, các tỷ lệ thanh toán càng cao thì cho thấy năng lực thanh toán của đơn vị đó cao và ngược lại. Nếu qua phân tích tỷ lệ thanh toán nhanh thấp, chứng tỏ đơn vị kinh doanh có vấn đề về tài chính. Chúng ta nên cân nhắc khi hợp tác lâu dài hay thực hiện cho vay chẳng hạn. Theo chuyên gia nghiên cứu thì tỷ lệ thanh toán ở mức chấp nhận được sẽ xấp xỉ là 1 bạn nhé!

Như vậy dựa vào năng lực thanh toán nhanh của doanh nghiệp ở một thời kỳ nhất định. Chúng ta có thể xem xét về những điều kiện khác nhau ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của một doanh nghiệp. Đồng thời cũng giúp cho người phân tích nắm rõ hơn được quá khứ hoạt động và phương hướng tiếp cận giải quyết thanh toán của doanh nghiệp như thế nào. Hy vọng thông qua câu trả lời cho câu hỏi Quick ratio là gì, chúng tôi đã mang đến những kiến thức bổ ích và thiết thực nhất đến bạn.