Bill of exchange là gì? Đặc điểm của hội hiếu là gì?

Bill of exchange là gì? Bill of exchange hay còn được gọi là Draft, được xem là một trong những phương tiện phổ biến để có thể thanh toán trực tiếp mà không cần dùng đến tiền mặt. Hình thức thanh toán này mang đến nhiều ưu điểm nhất cho người sử dụng. Tuy nhiên nó cũng tồn tại nhiều nhược điểm hạn chế không mong muốn.

Vậy tính chất thật sự của Bill of exchange là gì? Bill of exchange cần có điều kiện sử dụng gì kèm theo hay không? Với sự phổ biến của loại hình thanh toán này, người dùng nhất là doanh nghiệp cần phải có sự tìm hiểu thông tin trước khi đưa ra những đánh giá liên kết sử dụng. Trước tiên chúng ta cần nắm rõ cách hoạt động của Bill of exchange cụ thể như thế nào?

Bill of exchange là gì?

Bill of exchange có nghĩa là hối phiếu, là một lệnh đòi tiền không cần điều kiện do những người bán, người xuất khẩu hoặc cung ứng dịch vụ,… Mục đích cua Bill of exchange chính là ký đòi tiền của những người nhập khẩu, người mua và những người cung ứng dịch vụ yêu cầu. Người này khi thấy hồi phiếu phải trả một số tiền nhất định, vào thời điểm được xác định cho người hưởng quyền lợi quy định rõ ràng trong hồi phiếu theo lệnh từ người này trả sang cho người khác.

Ý nghĩa của hối phiếu là gì?

Hối phiếu được sử dụng mục đích phổ biến để thanh toán các hóa đơn xuất nhập khẩu và thường liền với các hình thức thanh toán quốc tế là chủ yếu. Một trong số đó phải nhắc đến ủy thác thu.

Ngoài ra, hối phiếu còn được sử dụng như một công cụ cho việc lưu thông tin tín dụng khi nó được sử dụng chiết khấu tại các ngân hàng. Hoặc trường hợp lưu thông từ tay người này sang tay người khác khi còn thời gian hiệu lực của một loại hàng hóa được bán trên thị trường tiền tệ thời điểm đó. Hối phiếu chỉ được dùng chủ yếu trong các thanh toán thương mại quốc tế.

Phân loại hối phiếu

Hối phiếu trả ngay

Hối phiếu này được sử dụng thì người trả tiền khi nhận được thông tin hối phiếu phải tiến hành trả tiền ngay cho người hưởng thụ dựa trên số tiền ghi trên hối phiếu. Người trả không được vì bất kỳ lý do nào làm chậm trễ quá trình thanh toán, nếu như hối phiếu được phát hành đúng thời gian quy định theo luật hối phiếu.

Hối phiếu có kỳ hạn nhất định

Với dạng hồi phiếu này khi nó được xuất trình thì người trả tiền cũng cần phải chấp nhận chi trả tiền trên hối phiếu đã được ghi cụ thể. Thời hạn trả tiền sẽ được ấn định trong một ngày cụ thể gần nhất tương lai.

Hối phiếu trơn không kèm chứng từ

Đây là loại hối phiếu phát hành đòi tiền người phải trả tiền tuy nhiên không có chứng từ đi kèm. Nó chỉ được sử dụng thanh toán tiền phạt, tiền bồi thường và các chi phí bảo hiểm hay chi phí vận tải là chủ yếu.

Hối phiếu có đi kèm chứng từ

Như tên gọi của nó hối phiếu này luôn đi kèm theo chứng từ nhất định, dựa theo bộ chứng từ hàng hóa. Chứng từ này phải đi liền và không được phép tách rời nhau.

Hối phiếu đích danh

Loại hối phiếu ghi rõ người hưởng thụ và không có điều khoản đi kèm theo lệnh nên không được chuyển nhượng.

Hối phiếu vô danh

Hối phiếu vô danh giống như tên gọi của nó, đây là loại hối phiếu sẽ không có tên của người được quyền hưởng thụ giá trị. Thông tin duy nhất hối phiếu vô danh có được là cụm từ ghi chú là trả lại cho người đã cầm hối phiếu. Điều đó cũng đồng nghĩa người cầm nó, chính là người sẽ được quyền hưởng tất cả các quyền lợi liên quan hối phiếu vô danh. 

Hối phiếu theo lệnh

Khác với hối phiếu vô danh có thể dễ dàng đọc được ý nghĩa thông qua tên gọi. Hối phiếu theo lệnh sẽ được trả về cho một đối tượng nhất định. Người hưởng thụ hối phiếu quyết định vấn đề trả hối phiếu cho ai. Thông thường hối phiếu theo lệnh sẽ áp dụng chuyển nhượng cụ thể tai mặt sau hối phiếu sau khi tiến hành ký kết chuyển nhượng. 

Hối phiếu thương mại

Loại hối phiếu dành cho người xuất khẩu được quyền lập để người nhập khẩu có thể thanh toán hàng hóa xuất khẩu cũng như những dịch vụ liên quan.

Hối phiếu ngân hàng

Hối phiếu được ngân hàng ký để đưa ra những lệnh cho ngân hàng đại lí của ngân hàng để chi trả một số tiền nhất định cho những đối tượng được hưởng số tiền đúng như số ghi trên hối phiếu.

Nội dung hối phiếu bao gồm những gì?

Thứ nhất là tiêu đề hối phiếu, yêu cầu phải ghi chữ hối phiếu.

Địa điểm cụ thể ký phát hành hối phiếu được ghi bên cạnh tên người ký phát hành.

Địa điểm để trả tiền được ghi bên cạnh người trả tiền hối phiếu.

Bên cạnh đó còn phải ghi rõ hối phiếu được trả theo lệnh của …

Số tiền và loại tiền chi trả phải ghi rõ ràng và đơn giản nhất. Đảm bảo đúng tập quán quốc tế và ghi cả số và chữ.

Đặc điểm của hối phiếu là gì?

Hối phiếu mang tính bắt buộc thanh toán những khoản nợ cho những đối tượng hưởng hối phiếu khi đến hạn hoặc là nhận được hối phiếu đòi nợ. Tuân thủ theo quy định, người phát hành hối phiếu không được từ chối thanh toán nợ dưới mọi lý do.

Hối phiếu mang tính trừu tượng vì đa phần những thông tin hối phiếu chỉ thể hiện nội dung tiền vay và những nội dung có liên quan trực tiếp đến việc thanh toán. Hối phiếu không ghi rõ mục đích các khoản vay cụ thể.

Hối phiếu có tính lưu thông vì bản chất của nó chính là giấy đòi nợ. Vì vậy hối phiếu có quyền được chuyển nhượng từ đối tượng này sang đối tượng khác trong suốt thời hạn hối phiếu còn giá trị.

Tóm lại, bản chất hối phiếu cũng giống như cách hoạt động giấy ghi nợ. Hy vọng bạn có thể cân nhắc khi sử dụng hối phiếu đúng quy định và không để xảy ra bất kỳ rủi ro nào. Như vậy chúng tôi đã giúp bạn có thêm thông tin liên quan và trả lời được cho câu hỏi Bill of exchange là gì